sobota, 2 marca 2013

Pytania i odpowiedzi

Zaczynamy pytający tydzień


Come ti chiami? Kome ti kjami? Jak sie nazywasz?
Mi chiamo Anna. Mi kjamo Anna. Nazywam się Anna.


Występuje tu czasownik zwrotny CHIAMARSI....patrz czasowniki zwrotne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz