czwartek, 28 marca 2013

Dormire...Spać

Wracam po kilkudniowej przerwie...niestety tym razem nawalił mój komputer.
Dziś odebrałam go z serwisu i czym prędzej spłodziłam kolejną mini lekcję.

Najbliższy tydzień spędzimy w towarzystwie czasowników III koniugacji.

 

DORMIRE SPAĆ
Io DORMO dormo śpię
Tu DORMI dormi śpisz
Lui/Lei DORME dorme śpi
Noi DORMIAMO dormjamo śpimy
Voi DORMITE dormite śpicie
Loro DORMONO dormono śpią


Mam nadzieję, że odmiana nie sprawia Wam żadnego kłopotu???

sobota, 23 marca 2013

Odmiana czasownika...Trzecia koniugacja

Po krótkiej przerwie wracamy do nauki...

Dziś odmiana trzeciej koniugacji czyli czasowniki zakończone na -ire

Na przykładzie PARTIRE ( odjeżdżać), któremu odcinamy końcówkę -IRE, aby poznać temat czasownika...w tym przypadku jest to PART...

Do tematu czasownika dodajemy następujące końcówki przypisane poszczególnym osobom:
-o
-i
-e
-iamo
-ite
-onoKoniugacjaI
II
IIIZakończenia czas. -are
-ere
-ire

COMPRARE
VENDERE
PARTIRE

kupować
sprzedawać
odjeżdżać
Io COMPRO -O VENDO -O PARTO -O
Tu COMPRI -I VENDI -I PARTI -I
Lui/Lei COMPRA -A VENDE -E PARTE -E
Noi COMPRIAMO -IAMO VENDIAMO -IAMO PARTIAMO -IAMO
Voi COMPRATE -ATE VENDETE -ETE PARTITE -ITE
Loro COMPRANO -ANO VENDONO -ONO PARTONO -ONOPrzygotowałam dla Was również jeden czasownik do samodzielnych ćwiczeń:APRIRE

otwierać
Io APRO
Tu APRI
Lui/Lei APRE
Noi APRIAMO
Voi APRITE
Loro APRONO

Po podkreśleniu drugiej kolumny pojawi się prawidłowa odpowiedź

wtorek, 12 marca 2013

Koło 5

Czas na kolejne koło...
 
Skąd jesteś? Di dove sei?
Mam osiemnascie lat. Ho diciotto anni.
Jak sie nazywasz? Come ti chiami?
Żyję w Krakowiu. Vivo a Cracovia.
Jesteś włoszką? Sei italiana?
Jestem z Warszawy. Sono di Varsavia.
Ile masz lat? Quanti anni hai?
Nazywam się Anna. Mi chiamo Anna.
Gdzie żyjesz? Dove vivi?
Nie, jestem polką. No, sono polacca.

Macie jakieś pytania???

poniedziałek, 11 marca 2013

piątek, 8 marca 2013

poniedziałek, 4 marca 2013

sobota, 2 marca 2013

Pytania i odpowiedzi

Zaczynamy pytający tydzień


Come ti chiami? Kome ti kjami? Jak sie nazywasz?
Mi chiamo Anna. Mi kjamo Anna. Nazywam się Anna.


Występuje tu czasownik zwrotny CHIAMARSI....patrz czasowniki zwrotne.

piątek, 1 marca 2013

Czasowniki zwrotne

Czasowniki zwrotne ( VERBI RIFLESSIVI ) to czasownik w bezokoliczniku połączony z zaimkiem zwrotnym odpowiadającym każdej osobie:


 Zaimki zwrotne:

IO MI
TU TI
LUI/LEI SI
NOI CI
VOI VI
LORO SI

 W odmianie zaimek zwrotny poprzedza osobową formę czasownika:

 

CHIAMARSI NAZYWAĆ SIĘ
MI CHIAMO kjamo nazywam się
TI CHIAMI kjami nazywasz się
SI CHIAMA kjama nazywa się
CI CHIAMIAMO kjamjamo nazywamy się
VI CHIAMATE kjamate nazywacie się
SI CHIAMANO kjamano nazywają się