niedziela, 14 kwietnia 2013

Koło 6

I kolejny już raz sprawdzamy swoją wiedzę dotycząca czasowników trzeciej koniugacji...

śpisz DORMI
ofiarujemy OFFRIAMO
przychodzę VENGO
czują SENTONO
wychodzi ESCE
da radę RIESCE


śpicie DORMITE
ofiaruję OFFRO
przychodzimy VENIAMO
czujesz SENTI
wychodzimy USCIAMO
dam radę RIESCO


śpią DORMONO
ofiarujesz OFFRI
przychodzicie VENITE
czujemy SENTIAMO
wychodzą ESCONO
dacie radę RIUSCITE


śpię DORMO
ofarujecie OFFRITE
przychodzisz VIENI
czujecie SENTITE
wychodzę ESCO
dasz radę RIESCI


śpisz DORME
ofiarują OFFRONO
przychodzi VIENE
czuję SENTO
wychodzisz ESCI
damy radę RIUSCIAMO


ofiarujesz OFFRE
przychodzą VENGONO
czuje SENTE
wychodzicie USCITE
śpimy DORMIAMO
dadzą radę RIESCONO
Po podkreśleniu drugiej kolumny, pojawią się prawidłowe odpowiedzi

sobota, 13 kwietnia 2013

Riuscire...Powieść się, Udać się

kolejny czasownik nieregularny...zapraszam


RIUSCIRE POWIEŚĆ SIĘ


UDAĆ SIĘ
Io RIESCO rjesko dam radę
Tu RIESCI rjeszi dasz radę
Lui/Lei RIESCE rjesze da radę
Noi RIUSCIAMO rjuszjamo damy radę
Voi RIUSCITE rjuszite dacie radę
Loro RIESCONO rjeskono dadzą radę

poniedziałek, 8 kwietnia 2013

Venire...Przychodzić

Kolejny czasownik nieregularny do wkucia na pamięćVENIRE PRZYCHODZIĆ
Io VENGO wengo przychodzę
Tu VIENI wjeni przychodzisz
Lui/Lei VIENE wjene przychodzi
Noi VENIAMO wenjamo przychodzimy
Voi VENITE wenite przychodzicie
Loro VENGONO wengono przychodzą


sobota, 6 kwietnia 2013

Uscire...Wychodzić

Dzisiejszy czasownik, niestety nie odmienia się w sposób regularny...ale trudny nie jest ;)USCIRE WYCHODZIĆ
Io ESCO esko wychodzę
Tu ESCI eszi wychodzisz
Lui/Lei ESCE esze wychodzi
Noi USCIAMO uszjamo wychodzimy
Voi USCITE uszite wychodzicie
Loro ESCONO eskono wychodzą


czwartek, 4 kwietnia 2013

Sentire...Czuć, Usłyszeć

kolejny czasownik regularny z -ire


SENTIRE CZUĆ


SŁYSZEĆ
Io SENTO sento czuję
Tu SENTI senti czujesz
Lui/Lei SENTE sente czuje
Noi SENTIAMO sentjamo czujemy
Voi SENTITE sentite czujecie
Loro SENTONO sentono czują


poniedziałek, 1 kwietnia 2013

Offrire...Ofiarować

i wracamy do odmiany czasowników z 3 koniugacji czyli tych zakończonych na - ire

Dziś pod lupę weźmiemy czasownik OFFRIRE czyli OFIAROWAĆ.


OFFRIRE OFIAROWAĆ
Io OFFRO ofro ofiaruję
Tu OFFRI ofri ofiarujesz
Lui/Lei OFFRE ofre ofiarujesz
Noi OFFRIAMO ofrjamo ofiarujemy
Voi OFFRITE ofrite ofarujecie
Loro OFFRONO ofrono ofiarują