niedziela, 14 kwietnia 2013

Koło 6

I kolejny już raz sprawdzamy swoją wiedzę dotycząca czasowników trzeciej koniugacji...

śpisz DORMI
ofiarujemy OFFRIAMO
przychodzę VENGO
czują SENTONO
wychodzi ESCE
da radę RIESCE


śpicie DORMITE
ofiaruję OFFRO
przychodzimy VENIAMO
czujesz SENTI
wychodzimy USCIAMO
dam radę RIESCO


śpią DORMONO
ofiarujesz OFFRI
przychodzicie VENITE
czujemy SENTIAMO
wychodzą ESCONO
dacie radę RIUSCITE


śpię DORMO
ofarujecie OFFRITE
przychodzisz VIENI
czujecie SENTITE
wychodzę ESCO
dasz radę RIESCI


śpisz DORME
ofiarują OFFRONO
przychodzi VIENE
czuję SENTO
wychodzisz ESCI
damy radę RIUSCIAMO


ofiarujesz OFFRE
przychodzą VENGONO
czuje SENTE
wychodzicie USCITE
śpimy DORMIAMO
dadzą radę RIESCONO




Po podkreśleniu drugiej kolumny, pojawią się prawidłowe odpowiedzi

sobota, 13 kwietnia 2013

Riuscire...Powieść się, Udać się

kolejny czasownik nieregularny...zapraszam


RIUSCIRE POWIEŚĆ SIĘ


UDAĆ SIĘ
Io RIESCO rjesko dam radę
Tu RIESCI rjeszi dasz radę
Lui/Lei RIESCE rjesze da radę
Noi RIUSCIAMO rjuszjamo damy radę
Voi RIUSCITE rjuszite dacie radę
Loro RIESCONO rjeskono dadzą radę

poniedziałek, 8 kwietnia 2013

Venire...Przychodzić

Kolejny czasownik nieregularny do wkucia na pamięć



VENIRE PRZYCHODZIĆ




Io VENGO wengo przychodzę
Tu VIENI wjeni przychodzisz
Lui/Lei VIENE wjene przychodzi
Noi VENIAMO wenjamo przychodzimy
Voi VENITE wenite przychodzicie
Loro VENGONO wengono przychodzą


sobota, 6 kwietnia 2013

Uscire...Wychodzić

Dzisiejszy czasownik, niestety nie odmienia się w sposób regularny...ale trudny nie jest ;)



USCIRE WYCHODZIĆ




Io ESCO esko wychodzę
Tu ESCI eszi wychodzisz
Lui/Lei ESCE esze wychodzi
Noi USCIAMO uszjamo wychodzimy
Voi USCITE uszite wychodzicie
Loro ESCONO eskono wychodzą


czwartek, 4 kwietnia 2013

Sentire...Czuć, Usłyszeć

kolejny czasownik regularny z -ire


SENTIRE CZUĆ


SŁYSZEĆ
Io SENTO sento czuję
Tu SENTI senti czujesz
Lui/Lei SENTE sente czuje
Noi SENTIAMO sentjamo czujemy
Voi SENTITE sentite czujecie
Loro SENTONO sentono czują


poniedziałek, 1 kwietnia 2013

Offrire...Ofiarować

i wracamy do odmiany czasowników z 3 koniugacji czyli tych zakończonych na - ire

Dziś pod lupę weźmiemy czasownik OFFRIRE czyli OFIAROWAĆ.


OFFRIRE OFIAROWAĆ




Io OFFRO ofro ofiaruję
Tu OFFRI ofri ofiarujesz
Lui/Lei OFFRE ofre ofiarujesz
Noi OFFRIAMO ofrjamo ofiarujemy
Voi OFFRITE ofrite ofarujecie
Loro OFFRONO ofrono ofiarują



czwartek, 28 marca 2013

Dormire...Spać

Wracam po kilkudniowej przerwie...niestety tym razem nawalił mój komputer.
Dziś odebrałam go z serwisu i czym prędzej spłodziłam kolejną mini lekcję.

Najbliższy tydzień spędzimy w towarzystwie czasowników III koniugacji.

 

DORMIRE SPAĆ




Io DORMO dormo śpię
Tu DORMI dormi śpisz
Lui/Lei DORME dorme śpi
Noi DORMIAMO dormjamo śpimy
Voi DORMITE dormite śpicie
Loro DORMONO dormono śpią


Mam nadzieję, że odmiana nie sprawia Wam żadnego kłopotu???

sobota, 23 marca 2013

Odmiana czasownika...Trzecia koniugacja

Po krótkiej przerwie wracamy do nauki...

Dziś odmiana trzeciej koniugacji czyli czasowniki zakończone na -ire

Na przykładzie PARTIRE ( odjeżdżać), któremu odcinamy końcówkę -IRE, aby poznać temat czasownika...w tym przypadku jest to PART...

Do tematu czasownika dodajemy następujące końcówki przypisane poszczególnym osobom:
-o
-i
-e
-iamo
-ite
-ono



Koniugacja



I
II
III







Zakończenia czas. -are
-ere
-ire

COMPRARE
VENDERE
PARTIRE

kupować
sprzedawać
odjeżdżać
Io COMPRO -O VENDO -O PARTO -O
Tu COMPRI -I VENDI -I PARTI -I
Lui/Lei COMPRA -A VENDE -E PARTE -E
Noi COMPRIAMO -IAMO VENDIAMO -IAMO PARTIAMO -IAMO
Voi COMPRATE -ATE VENDETE -ETE PARTITE -ITE
Loro COMPRANO -ANO VENDONO -ONO PARTONO -ONO



Przygotowałam dla Was również jeden czasownik do samodzielnych ćwiczeń:



APRIRE

otwierać
Io APRO
Tu APRI
Lui/Lei APRE
Noi APRIAMO
Voi APRITE
Loro APRONO

Po podkreśleniu drugiej kolumny pojawi się prawidłowa odpowiedź

wtorek, 12 marca 2013

Koło 5

Czas na kolejne koło...
 
Skąd jesteś? Di dove sei?
Mam osiemnascie lat. Ho diciotto anni.
Jak sie nazywasz? Come ti chiami?
Żyję w Krakowiu. Vivo a Cracovia.
Jesteś włoszką? Sei italiana?
Jestem z Warszawy. Sono di Varsavia.
Ile masz lat? Quanti anni hai?
Nazywam się Anna. Mi chiamo Anna.
Gdzie żyjesz? Dove vivi?
Nie, jestem polką. No, sono polacca.

Macie jakieś pytania???

poniedziałek, 11 marca 2013

piątek, 8 marca 2013

poniedziałek, 4 marca 2013

sobota, 2 marca 2013

Pytania i odpowiedzi

Zaczynamy pytający tydzień


Come ti chiami? Kome ti kjami? Jak sie nazywasz?
Mi chiamo Anna. Mi kjamo Anna. Nazywam się Anna.


Występuje tu czasownik zwrotny CHIAMARSI....patrz czasowniki zwrotne.

piątek, 1 marca 2013

Czasowniki zwrotne

Czasowniki zwrotne ( VERBI RIFLESSIVI ) to czasownik w bezokoliczniku połączony z zaimkiem zwrotnym odpowiadającym każdej osobie:


 Zaimki zwrotne:

IO MI
TU TI
LUI/LEI SI
NOI CI
VOI VI
LORO SI

 W odmianie zaimek zwrotny poprzedza osobową formę czasownika:

 

CHIAMARSI NAZYWAĆ SIĘ




MI CHIAMO kjamo nazywam się
TI CHIAMI kjami nazywasz się
SI CHIAMA kjama nazywa się
CI CHIAMIAMO kjamjamo nazywamy się
VI CHIAMATE kjamate nazywacie się
SI CHIAMANO kjamano nazywają się
 

wtorek, 26 lutego 2013

Koło 4

Czas na kolejne Koło...jak ten czas leci to już czwarte z kolei ;)
Powodzenia!!!

Oczywiście po podkreśleniu drugiej tabeli, pojawią sie poprawne odpowiedzi



Żyję VIVO
Oni piją BEVONO
Ty robisz FAI
Wy wiecie SAPETE
On widzi VEDE
My mówimy DICIAMO
Ty pijesz BEVI
Oni robią FANNO
My żyjemy VIVIAMO
Wy wiecie VEDETE


Oni mówią DICONO
Ty wiesz SAI
Ona pije BEVE
Ja mówię DICO


On zyje VIVE
Ty widzisz VEDI
My robimy FACCIAMO
Wy pijecie BEVETE
Ja wiem So
Oni żyją VIVONO
Ona robi FA
My widzimy VEDIAMO
Oni wiedzą SANNO
On mówi DICE
Ja piję BEVO


My wiemy SAPPIAMO
Ty zyjesz VIVI
Ja robię FACCIO
Ona mówi DITE


Ja widzę VEDO
My pijemy BEVIAMO
Wy robicie FATE


Oni widzą VEDONO
On wie SA
Wy żyjecie VIVETE
Ty mówisz DICI



Luki w tabeli są spowodowane wykreśleniem jednego czasownika...PIACERE, ze względu na jego dość zagmatwaną odmianę i tłumaczenie, dlatego poświęcimy mu obszerniejszą lekcje ;)